पंचकल्याणक अर्घ्य
।। भगवान श्री विमलनाथ जी ।।

पंचकल्याणक अर्घ्य

गर्भकल्याणक अर्घ्य

ॐ ह्रीं ज्येष्ठकृष्णादशम्यां श्रीविमलनाथतीर्थंकर गर्भकल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

जन्मकल्याणक अर्घ्य

ॐ ह्रीं माघशुक्लाचतुथ्र्यां श्रीविमलनाथतीर्थंकर जन्मकल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

दीक्षाकल्याणक अर्घ्य

ॐ ह्रीं माघशुक्लाचतुथ्र्यां श्रीविमलनाथतीर्थंकर तप:कल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

केवलज्ञानकल्याणक अर्घ्य

ॐ ह्रीं माघशुक्लाषष्ठ्यां श्रीविमलनाथ तीर्थंकर केवलज्ञानकल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

मोक्षकल्याणक अर्घ्य

ॐ ह्रीं आषाढ़कृष्णाअष्टम्यां श्रीविमलनाथतीर्थंकर मोक्षकल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

ॐ ह्रीं श्रीविमलनाथतीर्थंकर पंचकल्याणकाय पूर्णाघ्र्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

शांतयेशांतिधारा, दिव्यपुष्पांजलिः।

जाप्य - ॐ ह्रीं श्रीविमलनाथ जिनेन्द्राय नमः।

Bhagwan Shri Vimalnath Ji