पंचकल्याणक अर्घ्य
।। भगवान श्री महावीर जी ।।

पंचकल्याणक अर्घ्य

गर्भकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं आषाढ़शुक्लाषष्ठ्यां श्रीमहावीरतीर्थंकर गर्भकल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

जन्मकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं चैत्रशुक्लात्रयोदश्यां श्रीमहावीरतीर्थंकर जन्मकल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

दीक्षाकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं मार्गशीर्षकृष्णादशम्यां श्रीमहावीरतीर्थंकर दीक्षाकल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

केवलज्ञानकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं वैशाखशुक्लादशम्यां श्रीमहावीरतीर्थंकर केवलज्ञानकल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

मोक्षकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं कार्तिककृष्णा-अमावस्यायां श्रीमहावीरतीर्थंकर निर्वाणकल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

ॐ ह्रीं श्रीमहावीरतीर्थंकर पंचकल्याणकाय पूर्णाघ्र्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

शांतयेशांतिधारा, दिव्यपुष्पांजलिः।

जाप्य - ॐ ह्रीं श्रीमहावीरजिनेन्द्राय नमः।

Bhagwan Shri Mahavir Ji