पंचकल्याणक अर्घ्य
।। भगवान श्री सुपार्श्वनाथ जी ।।

पंचकल्याणक अर्घ्य

गर्भकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं भाद्रपदशुक्लाषष्ठ्यां श्रीसुपार्श्वनाथतीर्थंकर गर्भकल्याणकाय अर्घ्यंनिर्वपामीतिस्वाहा।

जन्मकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं ज्येष्ठशुक्लाद्वादश्यां श्रीसुपार्श्वनाथतीर्थंकर जन्मकल्याणकाय अर्घ्यंनिर्वपामीतिस्वाहा।

दीक्षाकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं ज्येष्ठशुक्लाद्वादश्यां श्रीसुपार्श्वनाथतीर्थंकर दीक्षाकल्याणकाय अर्घ्यंनिर्वपामीतिस्वाहा।

केवलज्ञानकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं फाल्गुनकृष्णाषष्ठ्यां श्रीसुपार्श्वनाथतीर्थंकर केवलज्ञानकल्याणकाय अर्घ्यंनिर्वपामीतिस्वाहा।

मोक्षकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रींफाल्गुनकृष्णासप्तम्यां श्रीसुपार्श्वनाथतीर्थंकर मोक्षकल्याणकाय अर्घ्यंनिर्वपामीतिस्वाहा।

ॐ ह्रीं श्रीसुपार्श्वनाथ पंचकल्याणकाय पूर्णाऱ्या निर्वपामीतिस्वाहा।

शांतयेशांतिधारा, दिव्यपुष्पांजलिः।

जाप्य - ॐ ह्रीं श्रीसुपार्श्वनाथ जिनेंद्राय नमः।

Bhagwan Shri Abhinandan Ji