पंचकल्याणक अर्घ्य
।। भगवान श्री पद्मप्रभु जी ।।

पंचकल्याणक अर्घ्य

गर्भकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं माघकृष्णाषष्ठ्यां श्रीपद्मप्रभ जिनगर्भकल्याणकाय अर्घं निर्वपामीतिस्वाहा।

जन्मकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं कार्तिककृष्णात्रयोदश्यां श्रीपद्मप्रभतीर्थंकर जन्मकल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

दीक्षाकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं कार्तिककृष्णात्रयोदश्यां श्रीपद्मप्रभतीर्थंकर दीक्षाकल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

केवलज्ञानकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं चैत्रशुक्लापूर्णिमायां श्रीपद्मप्रभतीर्थंकर केवलज्ञानकल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

मोक्षकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं फाल्गुनकृष्णाचतुथ्र्यां श्रीपद्मप्रभतीर्थंकर मोक्षकल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

ॐ ह्रीं श्रीपद्मप्रभतीर्थंकर पंचकल्याणकाय पूर्णाघ्र्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

शांतयेशांतिधारा, दिव्यपुष्पांजलिः।

जाप्य - ॐ ह्रीं श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय नमः।

Bhagwan Shri Padamprabhu Ji