पंचकल्याणक अर्घ्य
।। भगवान श्री नेमिनाथ जी ।।

पंचकल्याणक अर्घ्य

गर्भकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं कार्तिकशुक्लाषष्ठ्यां श्रीअरिष्टनेमिनाथतीर्थंकर गर्भकल्याणकाय अर्घ्यंनिर्वपामीतिस्वाहा।

जन्मकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं श्रावणशुक्लाषष्ठ्यां श्रीअरिष्टनेमिनाथतीर्थंकर जन्मकल्याणकाय अर्घ्यंनिर्वपामीतिस्वाहा।

दीक्षाकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं श्रावणशुक्लाषष्ठ्यां श्रीअरिष्टनेमिनाथतीर्थंकर दीक्षाकल्याणकाय अर्घ्यंनिर्वपामीतिस्वाहा।

केवलज्ञानकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं आश्विनशुक्लाप्रतिपदायां श्रीअरिष्टनेमिनाथतीर्थंकर केवलज्ञान— कल्याणकाय अर्घ्यंनिर्वपामीतिस्वाहा।

मोक्षकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं आषाढ़शुक्लासप्तम्यां श्रीअरिष्टनेमिनाथतीर्थंकर मोक्षकल्याणकाय अर्घ्यंनिर्वपामीतिस्वाहा।

ॐ ह्रीं श्रीअरिष्टनेमिनाथतीर्थंकर पंचकल्याणकाय पूर्णाघ्र्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

शांतयेशांतिधारा, दिव्यपुष्पांजलिः।

जाप्य - ॐ ह्रीं अरिष्टनेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः।

Bhagwan Shri Neminath Ji