पंचकल्याणक अर्घ्य
।। भगवान श्री कुन्थुनाथ जी ।।

पंचकल्याणक अर्घ्य

गर्भकल्याणक अर्घ्य

ॐ ह्रीं अर्हंश्रावणकृष्णादशम्यां श्रीकुंथुनाथतीर्थंकर गर्भकल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

जन्मकल्याणक अर्घ्य

ॐ ह्रीं अर्हंवैशाखशुक्लाप्रतिपत्तिथौ श्रीकुंथुनाथतीर्थंकर जन्मकल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

दीक्षाकल्याणक अर्घ्य

ॐ ह्रीं अर्हंवैशाखशुक्लाप्रतिपत्तिथौ श्रीकुंथुनाथतीर्थंकर दीक्षाकल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

केवलज्ञानकल्याणक अर्घ्य

ॐ ह्रीं अर्हंचैत्रशुक्लातृतीयायां श्रीकुंथुनाथतीर्थंकर केवलज्ञानकल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपमीतिस्वाहा।

मोक्षकल्याणक अर्घ्य

ॐ ह्रीं अर्हंवैशाखशुक्लाप्रतिपत्तिथौ श्रीकुंथुनाथतीर्थंकर मोक्षकल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

ॐ ह्रीं अर्हंश्रीकुंथुनाथतीर्थंकर पंचकल्याणकाय पूर्णाघ्र्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

शांतयेशांतिधारा, दिव्यपुष्पांजलिः।

जाप्य - ॐ ह्रीं श्रीकुंथुनाथ जिनेन्द्राय नमः।

Bhagwan Shri Kunthunath Ji