पंचकल्याणक अर्घ्य
।। भगवान श्री अरहनाथ जी ।।

पंचकल्याणक अर्घ्य

गर्भकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं फाल्गुनकृष्णातृतीयायां श्रीअरनाथजिन गर्भकल्याणकाय अर्घ्यनिर्वपामीतिस्वाहा।

जन्मकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं मार्गशीर्षशुक्लाचतुर्दश्यां श्रीअरनाथजिन जन्मकल्याणकाय अर्घ्यनिर्वपामीतिस्वाहा।

दीक्षाकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं मार्गशीर्षशुक्लादशम्यां श्रीअरनाथजिन दीक्षाकल्याणकाय अर्घ्यनिर्वपामीतिस्वाहा।

केवलज्ञानकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं कार्तिकशुक्लाद्वादश्यां श्रीअरनाथजिन केवलज्ञानकल्याणकाय अर्घ्यनिर्वपमीतिस्वाहा।

मोक्षकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं चैत्रकृष्णामावस्यायां श्रीअरनाथजिन मोक्षकल्याणकाय अर्घ्यनिर्वपामीतिस्वाहा।

ॐ ह्रीं श्रीअरहनाथ पंचकल्याणकाय पूर्णायँ निर्वपामीतिस्वाहा।

शांतयेशांतिधारा, दिव्यपुष्पांजलिः।

जाप्य - ॐ ह्रीं श्रीअरनाथ जिनेन्द्राय नमः।

Bhagwan Shri Arahnath Ji