पंचकल्याणक अर्घ्य
।। भगवान श्री अनंतनाथ जी ।।

पंचकल्याणक अर्घ्य

गर्भकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं कार्तिक कृष्णा प्रतिपदायां श्री अनंतनाथ जिनगर्भकल्याणकाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा।

जन्मकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं ज्येष्ठ कृष्णा द्वादश्यां श्रीअनंतनाथ जिन जन्मकल्याणकाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा।

दीक्षाकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं ज्येष्ठ कृष्णाद्वादश्यां श्रीअनंतनाथ जिन दीक्षाकल्याणकाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा।

केवलज्ञानकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं चैत्र कृष्णा अमावस्यायां श्री अनंतनाथ जिनकेवलज्ञान कल्याणकाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा।

मोक्षकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं चैत्रकृष्णा अमावस्यायां श्री अनंतनाथ जिन मोक्षकल्याणकाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा।

ॐ ह्रीं श्री अनंतनाथ पंचकल्याणकाय पूर्णाऱ्या निर्वपामीति स्वाहा।

शांतयेशांतिधारा, दिव्यपुष्पांजलिः।

जाप्य - ॐ ह्रीं श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः।

Bhagwan Shri Anantnath Ji