पूजन - पाठ - प्रदीप
( जिनवाणी - संग्रह )
विषय - सूची
पाठ का नाम पृष्ठ सं.
पाठ का नाम पृष्ठ सं.
श्री धर्मनाथ पूजा ४८२
श्री कुंथुनाथ पूजा ४९२
श्री मल्लिनाथ पूजा ५०२
श्री नमिनाथ पूजा ५१२
श्री पार्श्वनाथ पूजा ५२१
श्री ऋषिमंडल स्तोत्रम् (संस्कृत) ५४०
भक्तामर-स्तोत्रम्(संस्कृत) ५६०
भक्तामर-स्तोत्र (हिंदी, हेमराज) ५७०
तीर्थंकर महावीर महत्त्वपूर्ण संदर्भ ५८०
एकीभाव-स्तोत्र (हिंदी) ५८६
मंगल प्रभात स्तवन ५९९
रत्नाकर-पंचविंशतिका ६०६
आलोचना-पाठ (सुनिये जिन! ६१७
बारह भावना (वंदूँ श्री अरिहंत ६२७
मेरी भावना (जिसने राग-द्वेष) ६३४
समाधि भावना (दिन-रात मेरे) ६३९
अथ अठाई रासा (विनयकीर्ति) ६४२
संकटमोचन विनती (हे दीनबंधु ६४९
गुरु-स्तुति (ते गुरु मेरे ६५९
देव-स्तुति (भूधरदास) ६६३
श्री पार्श्वनाथस्तोत्रम् (नरेंद्र ६६६
इस्ट प्रार्थना (भावना दिन ६६७
आत्म-रमण (मैं दर्शन ६६८
श्रीसिद्धचक्र कि आरती ६७०
स्तुति पाश्र्वनाथ (तुमसे लागी) ६७३
जिनवाणी-स्तुति (वीर हीमा.) ६७६
श्री पद्मप्रभ चालीसा ६७९
श्री मुनिसुव्रतनाथ चालीसा ६३८
श्री पार्श्वनाथ चालीसा (अहिच्छात्र) ६८९
रस त्याग विचार ६९३
श्री शांतिनाथ पूजा ४८७
श्री अरहनाथ पूजा ४९७
श्री मुनिसुव्रतनाथ पूजा ५०७
श्री नेमिनाथ पूजा ५१६
श्री जिनसहस्रनाम-स्तोत्रम्(स) ५२५
तत्त्वार्थसूत्र : मोक्षशास्त्र (संस्कृत) ५४६
भक्तामर-स्तोत्र महिमा ५६९
महावीराष्टक- स्तोत्रम्(संस्कृत) ५७७
कल्याणमंदिर-स्तोत्र (हिंदी) ५८१
विषापहार-स्तोत्र (हिंदी) ५९१
भुपालचतुर्विंशति-स्तोत्र (हिंदी) ६००
सामायिक-पाठ (नितदेव! मेरी ६११
सामायिक-पाठ (काल-अनंत ६२१
बारह भावना (राजा राणा छत्र ६३२
वैराग्य भावना (इहविधि राज ६३६
लघु समाधिमरण-पाठ ६४०
तिथि षोडशी पाठ (द्यानतराय) ६४७
दुःखहरण विनती (श्रीपति जिन. ६५६
दर्शन-पाठ (दौलतराम) ६६१
आराधना-पाठ (द्यानतराय) ६६४
आत्म कीर्तन (हूँ स्वतन्त्र ६६७
संबोधन (सदा संतोष कर ६६८
आत्म-भक्ति (मेरे शाश्वत ६६९
स्तुति (श्री सिद्धचक्र का पाठ ६७१
शास्त्र-स्वाध्याय-मंगलाचरण ६७४
श्री आदिनाथ चालीसा (चांदखेड़ी) ६७७
श्री चंद्रप्रभ चालीसा ६८१
श्री पार्श्वनाथ चालीसा (बड़ागांव) ६८५
श्री महावीर चालीसा ६९१
आरती: शब्दार्थ और व्याख्या ६९४
About us   |  Contact Us